Pripreme za prijemni ispit za Medicinski fakultet

Pripreme za upis na medicinu, instrukcije, poduke, repeticije, matematika, fizika, kemija, biologija, biokemija, statistika, elektrotehnika, mehanika, državna matura, ostalo

Informacije i predbilježbe na telefone/viber/whatsapp: (+385) 095 812 7777, 099 739 9999, 01 2990 241

PRIPREME ZA PRIJEMNI ISPIT ZA MEDICINSKI FAKULTET IZ KEMIJE, FIZIKE, BIOLOGIJE - INDIVIDUALNE I GRUPNE

Kvalitetne i uspješne pripreme – instrukcije za upis na Medicinski fakultet u Zagrebu i druge fakultete po katalozima, programima i testovima fakulteta daju profesori iz kemije, fizike, biologije, matematike i drugih predmeta i pripremaju za državnu maturu.

 

Uz klasične pripreme dajemo i pripreme preko interneta, online instrukcije putem SKYPEA ili VIBERA u realnom vremenu s individualnim pristupom za cijelu HRVATSKU, BiH, Srbiju, CG i cijeli svijet. Pripreme uživo iz udobnosti vlastitog doma.

Individualni pristup. VELIKO ISKUSTVO I STRUČNOST U PODUČAVANJU. 

Možete kontaktirati svakim danom (radnim i neradnim) od 9 do 22 sata na:

Tel: (+385)  095/ 812-7777,  099/ 739-9999,  01/ 2990-241
Viber/WhatsApp: 095/812-7777

Skype:  instrukcijeonline ili moje.instrukcije

 

Besplatne instrukcije i pripreme - određeni sadržaji te besplatne konzultacije za sve polaznike.

 

Kao što je poznato Medicinski fakultet u Zagrebu je uz državnu maturu ponovo uveo prijemni ispit iz kemije, fizike i biologije za upis na fakultet, dok ostali fakulteti i dalje vrše upis preko državne mature, pa kandidati koji se prijavljuju na Medicinski i srodne fakultete moraju polagati sve te predmete na prijemnom ispitu na Medicinskom fakultetu i neki od njih ili sve na državnoj maturi.

 

Kako se programi i sadržaji te složenost zadataka za prijemni ispit na Medicinskom fakultetu i državnu maturu razlikuju odlučili smo ponuditi vam više vrsta priprema:

 

1. integralne pripreme 2 u 1 (matura + prijemni)
2. samo prijemni
3. samo matura
4. svaki predmet pojedinačno ili sve zajedno
5. samo razlikovni sadržaji

 

Na našim pripremama ćemo raditi po KATALOZIMA ZNANJA ( kemija, biologija, fizika ) - na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji sadrže poglavlja koja će se testirati na prijemnom ispitu. Također ćemo vježbati zadatke s ranijih prijemnih ispita koji se po svojoj strukturi, složenosti i težini razlikuju od onih na državnoj maturi.

 

Kako se rang lista kandidata za upis na Medicinu sastavlja prema sljedećem sustavu bodovanja:

a)   na temelju uspjeha u srednjoj školi                                            do 220 bodova

b)   na temelju položenih ispita na državnoj maturi                       do 240 bodova
c)   na temelju provjere znanja na prijemnom ispitu                      do 540 bodova

ne treba ni napominjati koja je važnost prijemnog ispita za upis na ovaj fakultet jer upis zavisi uglavnom o rezultatu postignutom na prijemnom ispitu koji je složeniji i teži od državne mature - tako naprimjer na prijemnom ispitu 2011./2012. akademske godine čak 70% pristupnika nije uspjelo prijeći razredbeni prag.

 

To sve upućuje na potrebu za temeljitim, kvalitetnim i individualnim priprema.

 

Zato na našim pripremama:

-   radimo individualno ili u paru s individulnim pristupom svakom polazniku gdje svaki polaznik radi one predmete i prolazi ono gradivo i poglavlja koja su njemu potrebna, u kojima je slabiji,

-   nastavne metode, ritam rada i termini se prilagođavaju svakom kandidatu i radi se brzinom koju on može pratiti,

-   uspostavlja se interaktivni individualni pristup, poklanja se dovoljno pažnje i vremena svakom polazniku koji aktivno sudjeluje u pripremama i u svakom trenutku može pitati što mu nije jasno.

 

Zbog toga ove pripreme daju iznimno dobre rezultate – veoma visok postotak uspješnosti (više od 95%).

Na našim pripremama dajemo i jedan veliki dio sadržaja besplatno.

 

Uz to naše pripreme možete polaziti klasično kod nas u uredu ili preko interneta, online - putem SKYPEA u realnom vremenu, uživo iz topline vlastitog doma, bez troškova prijevoza i gubitka vremena u prometu ili kombinirano. Nije bitno gdje živite, instrukcije su vam dostupne u vašem domu.


CIJENE I POPUSTI:
Nastava se izvodi:
1. Individualno ili u paru s individulnim pristupom svakom polazniku gdje svaki polaznik radi one predmete i prolazi ono gradivo i poglavlja koja su njemu potrebna, u kojima je slabiji. Nastavne metode i ritam rada se prilagođavaju svakom kandidatu i radi se brzinom koju on može pratiti.
Zbog toga ove pripreme daju iznimno dobre rezultate – veoma visok postotak uspješnosti (više od 95%).
Cijena se dogovara ovisno o broju sati uz popuste - 10%, 20%, 30%, 40%. 
2. U manjim grupama u kojima je moguće uspostaviti individualni pristup i pokloniti dovoljno pažnje i vremena svakom polazniku.
Naše grupe nisu velike (5-8 polaznika) pa se i ovdje postižu vrlo dobri rezultati, a popusti mogu biti do 60% ovisno o izabranom paketu.
 

instrukcije, instrukcije matematika, instrukcije kemija, instrukcije fizika, poduke, repeticije, Medicinski fakultet Zagreb upis pripreme, državna matura pripreme
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, fizika, kemija, biokemija, statistika, elektrotehnika, mehanika, upis na Medicinski fakultet, državna matura, ostalo, besplatne instrukcije

Besplatni pozivi i poruke Skypeom:

Lajkajte i dijelite da bi redovito dobivali besplatne sadržaje: